Soudní překlad dokumentů ILTS Praha

 

Buďte první, kdo napíše recenzi

Ověřený překlad dokumentů

Naše společnost zajišťuje soudní a ověřené překlady Všechno typy dokumentů (právní a soudní listiny, výpisy z rejstříků, účetní a daňové doklady, identifikační a registrační doklady, patenty, lékařské zprávy, dokumenty vydané matričními úřady, vysvědčení, diplomy a vysvědčení,…) ve více než 40 jazycích. Překládáme z i do cizích jazyků.

Veškeré námi poskytované soudní překlady dokumentů mohou být opatřeny ověřeným (soudním) ověřením. Tím se potvrzuje, že přeložený text odpovídá originálu a že je pravdivý a oficiální.

Zajistíme i vyšší certifikaci dokumentů (překlady) – legalizace, apostila nebo superlegalizace. Dokumenty opatřené vyšší certifikací splňují požadavky přijímajících orgánů konkrétních zemí ve vztahu k procesu certifikace zahraničních listin a dokumentů.

Zajistíme ověřený překlad dokumentů ve standardních i expresních dodacích lhůtách.

 

Seznam nejčastěji překládaných dokumentů

Dokumenty vydané matričními úřady

 • Oddací list
 • Rodný list
 • Osvědčení o tom, že manželství nebrání
 • Úmrtní list

Školní vysvědčení, diplomy a vysvědčení

 • Roční školní zprávy
 • Odcházení zpráv ze zkoušek
 • Vysokoškolské diplomy
 • Vysokoškolské dodatky k diplomu
 • Autentizace
 • Certifikáty

Právní a soudní dokumenty

 • Smlouvy
 • Rozsudky
 • Odvolání
 • Recenze odvolání
 • Notářská doložka
 • Notářský zápis
 • Plná moc
 • Rozhodnutí o úpadku

Účetní a daňové doklady

 • Vrácení daně
 • Rozvahy
 • Výkazy zisků a ztrát

Výpisy z registrů

 • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis ze zdravotní dokumentace (lékařská zpráva)
 • Výpis z registru dlužníků
 • Osvědčení o živnostenském oprávnění

Identifikační a registrační doklady

 • Cestovní pas
 • Občanský průkaz
 • Osvědčení o technické způsobilosti
 • Řidičský průkaz

ILTS Praha, sro
Washingtonova 5
110 00 Praha 1
Po-Pá: 8:00 – 18:00

Pražská svatba

Náš tým pražských svatebních plánovačů se skládá z odborníků v oboru s rozsáhlými znalostmi města a jeho míst. Specializujeme se na poskytování balíčků na míru, které odpovídají specifickým potřebám a preferencím našich klientů. Postaráme se o každý detail, abychom zajistili hladký průběh vaší svatby, od nalezení perfektního místa přes koordinaci s dodavateli až po řízení časové osy události.